Skip to content

Styrelseledamöter i Cloetta AB utsedda

Inför planerad utdelning av aktierna i Cloetta till aktieägarna i Cloetta Fazer samt därefter planerad börsnotering av B-aktierna i Cloetta har följande styrelseledamöter i Cloetta utsetts. Det formella valet av styrelseledamöterna kommer att ske i slutet av oktober 2008.
– Olof Svenfelt, född 1941, civilingenjör och jur. kand., styrelseledamot i bl.a. Malfors
Promotor och Hjalmar Svenfelts Stiftelse.
– Lennart Bohlin, född 1942, civilekonom, styrelseledamot i bl.a. Midelfart Sonesson och
Löfbergs Lila samt ordförande i Stjärnägg.
– Johan Hjertonsson, född 1968, civilekonom, verkställande direktör tillika koncernchef i
Lammhults Design Group samt styrelseledamot i bl.a. Brio AB.
– Ulrika Stuart Hamilton, född 1958, civilekonom, vice verkställande direktör i FSF, Forum
för Småföretagsforskning, och styrelseledamot i bl.a. MittMedia.
– Mikael Svenfelt, född 1966, marknads- och företagsekonom, styrelseledamot i bl.a. Phlisa
Metall samt suppleant i Malfors Promotor.
– Meg Tivéus, född 1943, civilekonom, styrelseledamot i bl.a. Swedish Match, Nordea
Fonder, Billerud samt ordförande i Folktandvården i Stockholm och Frösunda LSS AB.
Till ordförande i styrelsen har Olof Svenfelt utsetts.
Ledamöterna har inför utdelningen och noteringen utsetts av Malfors Promotor, blivande huvudägare i Cloetta.
Enligt vad som tidigare offentliggjorts av Cloetta Fazer avses ett formellt beslut om utdelning av aktierna i Cloetta att fattas vid årsstämman i Cloetta Fazer den 25 november 2008. Cloetta avser att ansöka om notering på OMX Nordic Exchange Stockholm. Första handelsdag är beräknad till den 2 december 2008.
AB MALFORS PROMOTOR
Styrelsen