Cloetta och hållbarhet

Cloettas övergripande mål är att bygga långsiktiga hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människor och miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Ökad resurseffektivitet

Genom att minska energianvändningen och använda resurser mer effektivt vid tillverkning, i förpackningar och vid transporter hanterar Cloetta sin negativa miljöpåverkan.

Hållbarhet kontakt

Åsa Portnoff Sundström Hållbarhetsdirektör   Växel Telefon: +46 8 527 28 800 E-mail: ir@cloetta.com