Skip to content

Delårsrapport Q1 2018 – Presentation

Bra EBIT-utveckling och påskförsäljning. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 27,8 procent till 1 562 Mkr (1 222), varav förvärv stod för 24,5 procent och valutakursförändringar för 2,2 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1,1 procent.

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2018

Bra EBIT-utveckling och påskförsäljning. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 27,8 procent till 1 562 Mkr (1 222), varav förvärv stod för 24,5 procent och valutakursförändringar för 2,2 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 1,1 procent.