Skip to content

Delårsrapport Q2 2012 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 212 Mkr (1 120). Rörelseresultatet uppgick till –53 Mkr (70). Den underliggande nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent, vilket främst förklaras av en svag marknadsutveckling.