Skip to content

Delårsrapport Q3 2017 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 17,1 procent till 1 505 Mkr (1 285) inklusive en negativ påverkan från valutakurser om –0,4 procent. Organisk tillväxt uppgick till –2,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 169 Mkr (195). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 169 Mkr (203). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135 Mkr (116).…

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2017

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 17,1 procent till 1 505 Mkr (1 285) inklusive en negativ påverkan från valutakurser om –0,4 procent. Organisk tillväxt uppgick till –2,8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 169 Mkr (195). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 169 Mkr (203). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135 Mkr (116).…

VD och koncernchef Henri de Sauvage-Nolting kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet har varit utmanande, främst på grund av konsekvenserna av en brand vid en produktionslinje på fabriken i Turnhout, Belgien. Detta har skapat följdeffekter såsom begränsningar i produktionskapaciteten i vårt fabriksnätverk, vilket i viss mån kompenserats genom att fler skift införts i andra fabriker samt att volymer outsourcats. Totalt sett har detta dock resulterat i lägre produktionsvolymer och högre kostnader. Dessutom har den organiska försäljningen fortsatt att minska, främst på grund av specifika utmaningar på några få marknader.