Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2013 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna. Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2013.
Valberedningen består av följande ledamöter:
Christer Wagenius, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Andreas Näsvik, utsedd av Cidron Pord S.á.r.l. (Nordic Capital Fund V)
Gustaf Martin-Löf, utsedd av Godis Holdings S.á.r.l. (CVC Capital Partners)
Lennart Bylock, utsedd av styrelsen för Cloetta AB
Cloettas årsstämma 2013 kommer att äga rum torsdagen den 11 april 2013 kl 14.00 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2013 per e-post till valberedningen@cloetta.com
Medieförfrågningar, vänligen kontakta
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se