Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2014 i Cloetta AB (publ)

Med tillämpning av årsstämmans beslut om regler för Cloettas valberedning har valberedningen nu utsetts inför årsstämman i april 2014.

Valberedningen består av följande ledamöter:
Christer Wagenius
, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
Peter Rönström, utsedd av Lannebo Fonder
Stefan Jacobsson
, utsedd av Cidron Pord S.á.r.l. (Nordic Capital Fund V) och Godis Holdings S.á.r.l. (CVC Capital Partners)
Lennart Bylock
, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2014 kommer att äga rum tisdagen den 29 april 2014 kl 14.00 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2014 per e-post till valberedningen@cloetta.com

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, +46 70 190 00 33.