Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2015 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna.  Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2015.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Christer Wagenius, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
  • Peter Rönström, utsedd av Lannebo Fonder
  • Caroline Sundewall, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2015 kommer att äga rum torsdagen den 23 april 2015 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2015 per e-post till valberedningen@cloetta.com

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.