Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.  Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2019.
Valberedningen består av följande ledamöter:
Olof Svenfelt, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Isabelle De Gavoty, utsedd av Axa IM
Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
Lilian Fossum Biner, utsedd av styrelsen för Cloetta AB
Cloettas årsstämma 2019 kommer att äga rum torsdagen den 4 april 2019 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2019 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.