Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter:
Lars Schedin, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
Victoria Lidén, utsedd av Storebrand Fonder AB
Mikael Norman, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2023 kommer att äga rum tisdagen den 4 april 2023 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2023 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.