Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2024.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Lars Schedin, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
Victoria Lidén, utsedd av Storebrand Fonder AB
Mikael Norman, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2024 kommer att äga rum tisdagen den 9 april 2024 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2024 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.

Mediakontakt

Catharina Kaijser, Head of IR and Communications (interim), 0766 96 59 40.