Skip to content

Valberedningen föreslår Pauline Lindwall till ny styrelseledamot i Cloetta AB

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse. Valberedningen föreslår att Pauline Lindwall väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman som äger rum den 4 april 2023.

Valberedningen föreslår omval av Mikael Norman, Patrick Bergander, Malin Jennerholm, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt samt att Pauline Lindwall väljs till ny styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamöterna Mikael Aru och Lottie Knutson har avböjt omval. Mikael Norman föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Pauline Lindwall har lång erfarenhet av livsmedelsindustrin och tidigare positioner inom bl.a. Nestlé och Mondelēz. Pauline Lindwall är vidare för närvarande styrelseledamot i Altingiz AB, European Institute of Innovation & Technology (EIT) Food och Duni AB och har tidigare bl.a. varit styrelseledamot i Swedish Match AB samt senior advisor för Stora Enso. Pauline Lindwall är född 1961 och har en kandidatexamen i företagsekonomi från Växjö Universitet samt har studerat Business Administration & Management vid IMD.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod minskas med en ledamot och uppgår till sju styrelseledamöter.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.cloetta.com.

Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning framgår på Cloettas hemsida.

Årsstämman äger rum tisdagen den 4 april 2023.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.