Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse för Cloetta AB

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Lilian Fossum Biner, Lottie Knutson, Mikael Norman, Adriaan Nühn, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Hans Porat har avböjt omval.

Lilian Fossum Biner föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Därutöver föreslår valberedningen Mikael Aru som ny styrelseledamot.

Mikael Aru har en gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen, bland annat från Orkla-koncernen där han varit VD för Procordia Food i Sverige, samt från ledande befattningar inom Kraft Foods och Nestlé. Han är styrelseordförande i Paulig Group Ltd, CCS Healthcare Nordic AB och AB Stenströms skjortfabrik samt styrelseledamot i Electra Gruppen AB och Blentagruppen AB. Mikael Aru, född 1953, har en Ekonomie kandidatexamen från Linköpings Universitet.

Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning framgår på Cloettas hemsida www.cloetta.com

Årsstämman äger rum tisdagen den 4 april 2017 i Stockholm.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2017 kl. 16.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.