Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse i Cloetta AB

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, Mikael Norman, Mikael Aru, Patrick Bergander, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt.

Mikael Norman föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod fortsatt uppgår till sju personer.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.cloetta.com.

Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning framgår på Cloettas hemsida.

Årsstämman äger rum tisdagen den 6 april 2021.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.