Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse i Cloetta AB (publ)

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Valberedningen föreslår att styrelsen minskas med fyra ledamöter till att bestå av sex ledamöter.
Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Adriaan Nühn, Lilian Fossum Biner, Mikael Svenfelt och Olof Svenfelt.
Därutöver föreslår valberedningen att Caroline Sundewall och Ann Carlsson väljs som nya ledamöter.
Caroline Sundewall föreslås till ny styrelseordförande.
Caroline är styrelseordförande i Svolder, styrelseledamot i Lifco, Pågen, Södra Skogsägarna, Mertzig Asset Management och Hemfosa. Hon är även ordförande i Tennisstiftelsen Streber Cup.  Caroline har tidigare arbetat i styrelserna i TeliaSonera, Electrolux, Swedbank, Haldex, Strålfors och Ahlsell. Hon har också arbetat som ekonom på banker i Stockholm och London, därefter som ekonomijournalist på Dagens Industri och Affärsvärlden, business controller på Ratos, ansvarig för ekonomiredaktionen och kommentator på Sydsvenskan samt kommentator på Finanstidningen. Sedan 2001 driver hon egen verksamhet i Caroline Sundewall AB, huvudsakligen styrelseuppdrag och en del uppdrag som moderator och konsult. Caroline, född 1958, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Ann Carlsson är VD för Apoteket AB. Hon är styrelseledamot i Martin&Servera samt Ruter Dam. Ann har arbetat på ett antal olika poster inom ICA – senast som Direktör Affärsområden, tidigare som bl a Affärschef för Ica Kvantum och ICA Nära och har en lång och bred erfarenhet från svensk dagligvaruhandel. Ann, född 1966, har en examen som personalvetare från Stockholms Universitet.
Lennart Bylock, Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Robert-Jan van Ogtrop, Meg Tivéus och Peter Törnquist kommer att lämna sina styrelseuppdrag i Cloetta i samband med att de nya styrelseledamöterna tillträder.
Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning samt information om styrelseledamöterna framgår på Cloettas hemsida www.cloetta.com/arsstamma2014.
Årsstämman äger rum tisdagen den 29 april 2014 i Stockholm.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2014 klockan 14.00.

För mer information vänligen kontakta

Lennart Bylock, medlem i valberedningen tillika styrelsens ordförande, 070-593 25 10
Christer Wagenius, ordförande i valberedningen, 070-482 82 10