Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse i Cloetta AB (publ)

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
Till styrelseledamöter föreslås omval av Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt och Caroline Sundewall. Vidare föreslås att Lottie Knutson och Mikael Norman väljs till nya styrelseledamöter. Ann Carlsson har avböjt omval.
Till ordförande i styrelsen föreslås Caroline Sundewall.
Lottie Knutson är styrelseledamot i H&M och Stena Line Holding BV. Hon är verksam som författare och rådgivare inom marknadsföring, förändring och krishantering. Hon har tidigare bl a arbetat som Marknadsdirektör på Fritidsresegruppen i Norden, på SAS-koncernens informationsavdelning, journalist på Svenska Dagbladet och som kommunikationskonsult. Lottie, född 1964, har studerat vid Journalisthögskolan i Stockholm.
Mikael Norman är Ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Nobia. Han har tidigare arbetat som Group Controller i Electrolux, skattejurist på Price Waterhouse och som domare i Länsrätten och Kammarrätten i Stockholm. Mikael, född 1958 har en jur kand från Stockholms Universitet.
Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning samt information om styrelseledamöterna framgår på Cloettas hemsida www.cloetta.com.
Årsstämman äger rum torsdagen den 23 april 2015 i Stockholm.

För mer information

Caroline Sundewall, medlem i valberedningen tillika styrelsens ordförande eller Christer Wagenius, ordförande i valberedningen, nås via Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2015 klockan 08.30.