Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2017
Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2017

Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2017

Cloettas rörelseresultat under kvartalet uppgick till 93 Mkr (108). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, minskade till 110 Mkr (126), vilket motsvarar en rörelsemarginal, justerat för jämförelsestörande poster om 8,2 procent (9,3). Periodens resultat förbättrades till 59 Mkr (44).

Press- meddelandenPressmeddelanden

Prenumerera

Prenumerera
Prenumerera
Du kan prenumerera på pressmeddelanden och finansiella rapporter som omfattar delårsrapporter och årsredovisningar via e-post. Du kan också prenumerera via RSS.

Bildbank

Bildbank
Bildbank
Bildbanken innehåller nedladdningsbara bilder av vår ledning, styrelse, från våra produktionsanläggningar, Cloettas logotyp och ett urval av våra produkter.

Media kontakt

Media kontakt
Media kontakt

Jacob Broberg