Skip to content

Ändrat antal aktier och röster i Cloetta AB (publ)

Cloetta har sedan tidigare ett personalkonvertibelprogram som beslutades vid en extra bolagsstämma den 20 mars 2009. Efter att sista dagen för konvertering infallit den 25 februari 2012, har 330 834 nya B-aktier emitterats i mars 2012. Någon ytterligare konvertering kommer inte att ske. Totalt har 567 279 B-aktier emitterats till följd av konvertering inom ramen för programmet. Vid full konvertering i programmet skulle totalt 1 004 889 B-aktier ha emitterats.
Aktiekapitalet i Cloetta uppgår per den 7 mars 2012 till 949 366 995 kronor, fördelat på 2 360 000 A-aktier, 22 326 475 B-aktier och 165 186 924 C-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 211 113 399.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations,
tel. 070 190 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2012 kl. 08.00.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se