Skip to content

Årsstämma 2016

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015 ägde rum tisdagen den 12 april 2016 i Stockholm.
Totalt antal närvarande röster var 59,6 procent. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. I protokollet från årsstämman antecknades också att aktieägare närvarande vid stämman i förväg meddelat att de röstade emot besluten enligt följande; §13 motsvarande 619 667 aktier och röster, §15 motsvarande 77 896 aktier och röster, §16 motsvarande 27 394 622 aktier och röster. Protokollet från årsstämman finns nedan.