Skip to content

Årsstämma 2019

Cloettas årsstämma 2019 ägde rum torsdagen den 4 april, 2019, i Stockholm.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Totalt antal närvarande röster var 63 procent. Protokollet från årsstämman finns nedan.

Röstningsresultat

Ett antal utländska fonder som var företrädda vid stämman hade i förhand delgivit bolaget sina instruktioner för röstning avseende visa beslutsförslag. Resultatet redovisas i dokumentet Röstningsresultat Årsstämma 2019.

Highlights från årsstämman 2019