Skip to content

Cloetta är Årets börsbolag

Cloetta har utsetts till Årets börsbolag 2017, i tävlingen arrangerad av Aktiespararna och Kanton. Cloetta tog hem högst poäng sammanlagt i de tre deltävlingarna Bästa IR-webb, Bästa delårsrapport och Bästa årsredovisning, och förstaplatsen i utmärkelsen Årets IR-webb.

Motiveringen för priset Cloetta – Årets börsbolag 2017

”Cloettas heltäckande finansiella rapporter kompletteras med en av börsens främsta hemsidor från vilken användare kan hämta såväl uppdaterad som historisk information. Med konsekvent, tydlig och informationsrik kommunikation i samtliga kanaler beskriver bolaget sig självt och sin värdeskapandeprocess samt förklarar sin omvärld på ett sätt som möjliggör för investerare och andra intressenter att fatta välgrundade beslut.”

Motivering för priset Cloetta – Bästa IR-webb 2017

”Cloettas IR-webbplats linjerar på ett föredömligt vis med bolagets övriga finansiella kommunikation i såväl form som struktur och innehåll. Här finner användare intuitivt både den senaste informationen och historiska data. Tillsammans med välorganiserad layout och gedigna beskrivningar finner användarna enkelt det de behöver för att förstå bolagets affär, utveckling och omvärld.”

”Cloetta strävar efter hög kvalitet i vår finansiella kommunikation då vi är medvetna om att den är viktig för att öka förståelsen för bolaget. Att vi återigen utses till ”Årets börsbolag” är ett välkommet kvitto på att vi bibehåller vår höga kvalitet i den finansiella kommunikationen”, säger Jacob Broberg, Informations- och IR-direktör på Cloetta.

Årets börsbolag är Sveriges största tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån för publika bolags informationsgivning i årsredovisningar, delårsrapporter och på IR-webbplatser. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton med Aktiespararna som huvudsponsor sedan 2007.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.