Skip to content

Cloetta förlänger sitt befintliga banklåneavtal

Cloetta har förlängt sitt befintliga låneavtal med Svenska Handelsbanken AB (publ). Förlängningen innebär att låneavtalet, som tidigare haft förfallodag i april 2017, nu förfaller i april 2018. Villkoren för det förlängda avtalet är oförändrade i förhållande till det tidigare avtalet.
Förlängningen av låneavtalet sker samtidigt som Cloetta initierar en process för att se över sina långsiktiga finansieringsmöjligheter för att därigenom optimera kapitalstrukturen och de totala finansieringskostnaderna.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2016 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.