Skip to content

Cloetta förvärvar Nutisal – ett ledande företag inom torrostade nötter

Cloetta har ingått avtal om att förvärva Alrifai Nutisal AB, ett ledande svenskt företag inom torrostade nötter. Förvärvet är ett led i Cloettas strategi att bredda sitt produktsortiment inom Munchy Moments.

”Jag är mycket glad att meddela att vi tar ett stort steg inom ett nytt segment på vår hemmamarknad genom förvärvet av Nutisal. Cloetta kommer nu att kunna erbjuda sina kunder ett nytt Munchy Moment med ett etablerat varumärke på den växande nötmarknaden. Cloettas starka distributionsnät i kombination med marknadstillväxten inom segmentet borde ge förutsättningar för betydande tillväxt framöver” säger Bengt Baron, VD för Cloetta.
“Jag är väldigt positiv inför Nutisals framtid. Jag är övertygad om att vi har placerat verksamheten och varumärket i trygga händer. Detta är en fantastisk möjlighet och jag är övertygad om att Cloetta kommer att säkerställa fortsatt tillväxt för Nutisal i Sverige och på andra marknader”, säger Mohamed Rifai, VD för Alrifai International Holding Ltd.
Förvärvet kommer att skapa lönsam tillväxt genom att bredda Cloetta till ett närliggande segment, men kommer endast att generera begränsade synergier inom försäljning, administration och logistik.
Förvärvet förväntas skapa en ytterligare försäljningstillväxt på koncernnivå om ca 1 % under kommande år, samt generera extraordinära omstruktureringskostnader om cirka 10 Mkr under 2014. Under 2014 kommer förvärvet att ha begränsad effekt på Cloettas rörelseresultat eftersom bolaget är i en tillväxtfas. Förvärvet förväntas ha positiv påverkan på vinst per aktie under 2015.
Den initiala köpeskillingen uppgår till 110 Mkr som betalas kontant, med en potentiell tilläggsköpeskilling baserad på resultatmål för Nutisal under 2016. Tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 300 Mkr kontant. Förvärvet kommer att finansieras genom Cloettas befintliga kreditfaciliteter.
Alrifai Nutisal AB producerar och säljer torrostade nötter under varumärket Nutisal, huvudsakligen inom segmentet för nötpåsar. Företaget bildades 2007 och har en årlig omsättning om ca 200 Mkr och ca 60 anställda. Den svenska marknaden står idag för ungefär hälften av försäljningen, men Nutisal säljs även i Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien och i Benelux-länderna. Nutisal är det näst största varumärket på nötmarknaden i Sverige. Nutisal distribueras huvudsakligen genom egen försäljning i Sverige och genom distributörer på övriga marknader.
Nutisals nötter är torrostade genom användandet av unika kunskaper och teknologi. Torrostningen framhäver den ”sanna” smaken av nötter och ger produkterna en unik krispighet. Alla produkter produceras i en ny (etablerad 2007) fabrik i Helsingborg.
Säljare är Arval Holding Ltd, ett företag kontrollerat av Al Rifai Group, ett ledande libanesiskt nötföretag med anor som går tillbaka till 1948. Al Rifai Group ägs till 35% av Qatar First Bank.
Förvärvet förväntas slutföras i början av januari 2014.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2013 klockan 08.00.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.