Skip to content

Cloetta har slutfört försäljningen av den italienska verksamheten

Cloetta har idag genomfört försäljningen av Cloetta Italien till Katjes International. Försäljningen genererar en positiv kassaeffekt om 415 Mkr under 2017.

Försäljningen av Cloetta Italien offentliggjordes den 6 juli 2017, och är i linje med Cloettas strategi att fokusera mer på verksamheten i Nordvästeuropa inklusive det nyligen förvärvade Candyking. Försäljningen motsvarar ett företagsvärde (Enterprise Value) om 450 Mkr. För ytterligare information om försäljningen hänvisas till föregående pressmeddelande den 6 juli 2017.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2017 kl. 14.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.