Skip to content

Cloetta har slutfört förvärvet av Nutisal

Cloettas förvärv av Alrifai Nutisal AB har slutförts. Förvärvet är ett led i Cloettas strategi att bredda sitt produktsortiment inom Munchy Moments.

Alrifai Nutisal AB producerar och säljer torrostade nötter under varumärket Nutisal, huvudsakligen inom segmentet för nötpåsar. Företaget har en årlig omsättning om ca 200 Mkr och ca 60 anställda.
Den initiala köpeskillingen uppgår till 110 Mkr som betalas kontant, med en potentiell tilläggsköpeskilling baserad på resultatmål för Nutisal under 2016. Tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 300 Mkr kontant.
Förvärvet av Nutisal offentliggjordes den 9 december 2013. För ytterligare information om förvärvet hänvisas till tidigare pressmeddelande daterat den 9 december 2013.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2014 klockan 16.00.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.