Skip to content

Cloetta implementerar en ny Palmoljepolicy

De långsiktiga negativa effekterna av palmoljeproduktion är något som Cloetta anser är viktigt att motverka och vi har därför bestämt oss för att skapa en hållbar plan som bidrar till att bevara regnskogen för kommande generationer. Detta innebär att Cloetta, i sin nya palmoljepolicy, förbinder sig att inte bidra till skövlingen av regnskogar genom att implementera ett nytt arbetssätt gentemot leverantörer av oljor och fetter innehållande palmolja.
En del av Cloettas produkter innehåller en liten andel palmolja. Däremot köper inte Cloetta ren palmolja, utan enbart oljor och fetter som, i varierande utsträckning, innehåller derivat av palmolja. Detta innebär att Cloetta använder mindre än 0,003 procent av den globala palmolje­produktionen.
All palmolja (del av innehåll i en olja eller ett fett) som köps av Cloetta täcks av GreenPalm-certifikat i enlighet med Round Table Sustainable Palm Oil (RSPO). Detta innebär att Cloetta, för varje ton palmolja som används i tillverkningen, betalar en premie till palmoljeproducenter vilka arbetar i enlighet med RSPO-standarden. Idag är RSPO den mest använda metoden för att uppnå en hållbar palmoljeproduktion. Cloetta har dock bestämt sig för att denna standard inte är tillräcklig och kommer därför att utvidga och stärka samarbetet med RSPO, i synnerhet vad gäller att skydda regnskogen från skövling.
Cloettas nya policy är mer långtgående än vad som anges i RSPO-standarden. Detta innebär att senast 2015 måste Cloettas leverantörer ha en 100-procentigt spårbar pipeline tillbaka till känd kvarn. Senast 2020 skall samma pipeline vara spårbar ner till känt plantage.
Utöver detta kommer Cloetta endast att köpa oljor och fetter från leverantörer som kan bevisa att de olika palmoljeplantagerna följer lokal lagstiftning i ursprungslandet, samt garanterar att tillverkningen sker både på ett hållbart sätt och i enlighet med Cloettas policy.  Senast 2017 måste Cloettas leverantörer kunna garantera att plantagerna bedriver ett hållbart produktionsarbete i enlighet med Cloettas policy. Cloetta kommer inte heller att tillåta palmoljeutvinning i urskog, torvmark, områden med skyddat skogsbestånd eller i områden där svedjebruk används i plantage­driften.

”Med den nya policyn förbinder vi oss att arbeta på ett helt nytt sätt vad gäller oljor och fetter innehållande palmolja. Vi kommer att samarbeta med våra leverantörer för att säkerställa att de arbetar på ett sätt som är förenligt med vår nya policy. På så sätt säkerställer vi att Cloetta bidrar till bevarandet av regnskogen”, säger Thomas Wiesgickl, Miljö- och hållbarhetsdirektör på Cloetta.