Skip to content

Cloetta och Fazer Konfektyr upphör med gemensamt lager i Norrköping, vilket innebär att en övertalighet uppstår

Det gemensamma lagret i Norrköping, som nu drivs av Cloetta, är idag dimensionerat för att hantera såväl Cloetta- som Fazerprodukter. Cloetta och Fazer Konfektyr överenskom i samband med delningen av Cloetta Fazer att under en övergångstid ha ett lagersamarbete. Detta samarbete upphör från och med den 1 april.
Informationen gavs vid ett personalmöte i Norrköping idag. MBL-förhandlingar har inletts och beräknas vara avslutade under nästa vecka. Det handlar om en övertalighet på cirka 10 anställda. Cloetta kommer fortsatt ha sitt lager kvar i Norrköping, med en för Cloetta anpassad personalstyrka.
– Det är mycket tråkigt att komma med detta besked som berör många medarbetare, säger Curt Petri, VD på Cloetta. Men det är nödvändigt att anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna och till Cloettas behov. Att lagersamarbetet med Fazer Konfektyr upphör kommer inte att påverka våra kunder, avslutar Curt Petri.
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169