Skip to content

Cloetta tar bort all palmolja i majoriteten av produkterna

Cloetta har beslutat att ta bort all palmolja som i dag används i glansmedel. Detta betyder att majoriteten av Cloettas produkter mot slutet av 2017 kommer att vara fria från palmolja. Utöver detta, har Cloetta beslutat att implementera RSPO-segregerad palmolja i choklad och fudge i slutet av 2017.
Anledningen till beslutet att byta ut palmoljan i våra glansmedel är att det i dagsläget är svårt att uppnå spårbarhet tillbaka till kvarnar för den lilla mängd palmolja som finns i glansmedlen. Glansmedel används på de allra flesta av Cloettas produkter i syfte att få en fin och skyddande yta som förhindrar att produkterna klibbar samman.
Baserat på diskussioner med intressenter såsom kunder och konsumenter har Cloetta även fattat beslutet att förbättra spårbarheten på den palmolja som finns i delar av Cloettas sortiment, främst i choklad och fudge. Målet är att implementera RSPO-segregerad palmolja i alla påverkade produkter vid slutet av 2017. Efter implementeringen kommer Cloetta att kunna garantera att endast RSPO-certifierad palmolja finns fysiskt i Cloettas produkter. Dessutom kommer Cloetta veta från vilka kvarnar i ursprungsländerna som palmolja kommer ifrån. Beslutet är ett stort steg framåt när det gäller Cloettas spårbarhet jämfört med den gamla lösningen med GreenPalm-certifikat.
Cloetta kommer inom kort att presentera en uppdaterad version av palmoljepolicyn där förändringarna ovan finns beskrivna.

Kontakt

Thomas Wiesgickl, Miljö- och hållbarhetsdirektör, +46 73 026 16 33