Skip to content

Cloetta uppdaterar om investeringen i ny produktionsanläggning och bekräftar ambitionen att föreslå fortsatt stabil utdelning

Under dagens investerarevent kommer ledningen att ge en uppdatering om planen att investera i en ny produktionsanläggning i Nederländerna och stänga tre befintliga anläggningar. Utöver den årliga ökningen av EBIT som bolaget tidigare kommunicerat, har Cloetta kvantifierat värdet av möjlig insourcing och långsiktig tillväxt samt nettoökningen av koncernens investeringar som en följd av fabrikssatsningen. Vidare har Cloettas befintliga grupp av banker lämnat ett åtagande om finansiering till konkurrenskraftiga villkor. Styrelsen har som ambition att fortsätta föreslå en stabil utdelning i linje med 2021 på 1,00 kr per aktie.

Vid dagens digitala investerarevent, som startar kl 14 (CEST), kommer Cloetta presentera följande:

  • Utdelning: Styrelsen har som ambition att fortsätta föreslå en stabil utdelning i linje med 2021 på 1,00 kr per aktie.
  • EBIT-uppsida: Utöver den tidigare kommunicerade årliga ökningen av EBIT med 160 till 180 Mkr, genom besparingar och initial tillväxt, räknar Cloetta med ytterligare besparingar på 20 Mkr från insourcing (övertagande av extern produktion) till 2026. Total nettominskning av antalet anställda beräknas till cirka 150 heltidstjänster. Dessutom uppskattar Cloetta den årliga EBIT-uppsidan från långsiktig tillväxt till 40 till 60 Mkr, vilket sammantaget skulle innebära en årlig ökning av EBIT med totalt 220 till 260 Mkr år 2032.
  • Investering: Nettoökningen av koncernens investeringar för att skapa ett nytt produktionsnätverk beräknas till 1,9 Mdkr under 2023-2032 jämfört med historiska nivåer, eftersom investeringen i en ny anläggning på 2,5 Mdkr även leder till att koncernen undviker andra investeringar om 0,6 Mdkr.
  • Finansiering: Cloetta har erhållit åtagande om finansiering genom nya kreditfaciliteter om totalt 160 MEUR från Cloettas befintliga grupp av banker till konkurrenskraftiga räntor, som är marginellt högre än de på befintliga faciliteter. Cloetta förväntar sig att återgå till det långsiktiga målet om en nettoskuld/EBITDA på 2,5 ggr år 2026, vilket skulle försenas ett år vid en ökning med 2 procentenheter i 3M EURIBOR.

”Med den planerade investeringen i en toppmodern produktionsplattform får vi en effektivare tillverkningsstruktur och en flexibilitet att hantera högre personal- och energikostnader. Samtidigt leder det till betydande kostnadsbesparingar och ytterligare produktionskapacitet. Därutöver bidrar förslaget till vår hållbarhetsambition, samt säkrar och förbättrar förutsättningarna att nå Cloettas långsiktiga lönsamhetsmål”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD och koncernchef för Cloetta.

Presentationer kommer att hållas av Henri de Sauvage-Nolting, VD och koncernchef, Frans Rydén, CFO och Marcel Mensink, COO. Presentationerna kommer att hållas på engelska. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webcasten. En inspelning av eventet kommer att finnas tillgänglig i efterhand på www.cloetta.com.

Datum och tid för eventet
Tisdag 27 september kl 14.00-16.00 (CEST)

Telefonnummer vid inringning
SE: +46 8 5051 0031
UK: +44 207 107 06 13
US: + 1 631 570 56 13

Länk till livesändningen
https://creo-live.creomediamanager.com/dbe8e384-f127-4129-ad9c-26c69b299550

Denna information är sådan som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022, kl 08.20 CEST.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.