Skip to content

Cloetta utser Katarina Tell till koncernchef och VD

Stockholm den 4 april 2024 – Styrelsen för Cloetta AB har utsett Katarina Tell till koncernchef och VD med start senast den 1 september 2024. Som tidigare kommunicerats har Henri de Sauvage Nolting meddelat styrelsen att han önskar lämna sin befattning som VD och koncernchef för bolaget. Han kommer att kvarstå i sin roll fram till den 1 september 2024.

Katarina Tell (53) började på Cloetta 2018 i rollen som VD Cloetta Sverige och medlem av ledningsgruppen. Hon har gedigen erfarenhet av dagligvaruhandel från ledande internationella och exekutiva befattningar inom Kraft Heinz och Findus, med fokus på strategi och affärsutveckling. Hon har en Magisterexamen i Kostvetenskap från Umeå universitet och har dessutom studerat företagsekonomi vid Lunds universitet. Katarina är svensk medborgare.

"Jag är glad att vi, efter en noggrann och konkurrensutsatt urvalsprocess, har kunnat utse en enastående intern kandidat att leda Cloetta. Katarina har under sin tid på Cloetta levererat starka resultat och har dessutom en omfattande expertis inom våra nyckelmarknader och kunder. Vi är övertygade om att hon kommer att vara en utmärkt koncernchef och VD med kapacitet att vidareutveckla Cloetta", säger Mikael Norman, styrelseordförande.

"Cloetta är ett ledande bolag inom dagligvaruhandel i norra Europa med starka lokala varumärken och en snabbväxande internationell försäljning och verksamhet. Jag ser fram emot att tillträda min nya roll under 2024 och att fortsätta utveckla bolaget och våra medarbetare. Vårt kundfokus, med stöd av vår portfölj av starka varumärken, kommer att göra det möjligt för oss att växa och fortsätta att skapa glädje vid minnesvärda tillfällen", säger Katarina Tell, tillträdande koncernchef och VD för Cloetta.

En rekryteringsprocess för Katarina Tells nuvarande roll som VD Cloetta Sverige kommer att inledas inom kort.

En fullständig biografi över Katarina Tell finns tillgänglig på Cloettas webbplats www.cloetta.com och en högupplöst bild på www.cloetta.com/en/media/image-library/group-management/.

Denna information är sådan som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-04 08:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mikael Norman, Styrelseordförande
Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör

+46 766 96 59 40, ir (@) cloetta.com