Skip to content

Cloettas årsredovisning 2016 tillgänglig på webbsidan

Cloettas årsredovisning 2016 har idag publicerats på Cloettas webbsida.

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig på https://www.cloetta.com/arsredovisning2016

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2016.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.