Skip to content

Cloettas årsredovisning 2018 tillgänglig på webbsidan

Cloettas årsredovisning 2018 har idag publicerats på Cloettas webbsida.
Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisningen, finns tillgänglig på
www.cloetta.com/arsredovisning2018
Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2018.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019 kl. 08:00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.