Skip to content

Cloettas årsredovisning 2022 tillgänglig på webbsidan

Cloettas årsredovisning 2022 har idag publicerats på Cloettas webbsida.

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsrapporten, finns tillgänglig på www.cloetta.com i pdf-format samt sammanfattad i en separat digital version. Årsredovisningen finns även tillgänglig på koncernens webbsida i European Single Electronic Format (ESEF).

Denna information är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2023 kl. 08:00 CET.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.