Skip to content

Cloettas årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Cloettas årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010 – 31 augusti 2011 publiceras idag på Cloettas hemsida www.cloetta.se
Den tryckta årsredovisningen kan beställas via hemsidan, e-post eva.gad@cloetta.se eller per telefon 013-28 51 02.
Årsredovisningen kommer att publiceras på engelska inom kort.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2010 klockan 08.00.
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller
Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795