Skip to content

David Nuutinen lämnar som VD – sökprocessen för en ny VD påbörjad

David Nuutinen, VD och koncernchef för Cloetta, har av personliga skäl valt att lämna Cloetta den 1 september. Danko Maras, ekonomi- och finansdirektör (CFO), tillträder som tillförordnad VD och koncernchef. Styrelsen kommer omgående att påbörja en sökprocess för en permanent VD.

”David Nuutinen har varit en framgångsrik och uppskattad ledare i Cloetta under sina 13 år i bolaget, varav det sista året som VD. Jag beklagar därför mycket att han har beslutat sig för att lämna Cloetta och jag vill å styrelsens vägnar uttrycka vår uppriktiga uppskattning och tack för hans engagemang och utomordentliga arbete för bolaget”, säger Lilian Fossum Biner, styrelseordförande.

”Jag är mycket nöjd med att Danko Maras tar rollen som tillförordnad VD. Han är mycket erfaren och har arbetat i bolaget i många år och kommer att tillsammans med koncernledningen säkerställa att vi fortsätter att driva lönsam tillväxt. Strategin och de finansiella målen ligger därför fast”, säger Lilian Fossum Biner.

David Nuutinen kommer att vara tillgänglig för att stödja styrelsen och ledningen under sin uppsägningsperiod på sex månader.

Telefonkonferens

En telefonkonferens med styrelsens ordförande Lilian Fossum Biner, avgående VD och koncernchef David Nuutinen samt tillträdande tillförordnad VD och koncernchef Danko Maras kommer att hållas idag klockan 10.00. De som önskar delta är välkomna att ringa in på telefonnummer 08-566 426 95. Presentationen hålls på engelska. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. En ljudinspelning av telefonkonferensen kommer att publiceras på www.cloetta.com
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 klockan 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.
Lilian Fossum Biner, styrelseordförande, nås via Jacob Broberg.