Skip to content

Delårsrapport 1 september – 31 december 2011

KVARTALET
1 oktober – 31 december 2011

 • Nettoomsättning 272 Mkr (318)
 • varav Cloettaprodukter 243 Mkr (281)
 • Rörelseresultat 9 Mkr (22)
 • Rörelsemarginal 3,3 % (6,9)
 • Resultat före skatt 9 Mkr (21)
 • Resultat efter skatt 6 Mkr (16)
 • Resultat per aktie
 • före utspädning 0,26 kr (0,65)
 • efter utspädning 0,26 kr (0,65)

TERTIALET (Not 1)
1 september – 31 december 2011

 • Nettoomsättning 364 Mkr (413)
 • varav Cloettaprodukter 322 Mkr (365)
 • Rörelseresultat 20 Mkr (33)
 • Rörelsemarginal 5,5 % (8,0)
 • Resultat före skatt 20 Mkr (32)
 • Resultat efter skatt 14 Mkr (24)
 • Resultat per aktie
 • före utspädning 0,61 kr (0,97)
 • efter utspädning 0,61 kr (0,95)

Not 1: Denna delårsrapport avlämnas i syfte att komma i fas med rapporteringsperioderna i enlighet med kalenderårets kvartal.
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.