Skip to content

Delårsrapport kvartal 2, april – juni 2015

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,4 procent till 1 280 Mkr (1 238), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,4 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 130 Mkr (85).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var mycket starkt och uppgick till 163 Mkr (44).
  • Nettoskuld/EBITDA fortsatte att minska och uppgick till 3,30 ggr (4,55).
  • Den 16 juli 2015 ingick Cloetta avtal om att förvärva Locawo B.V. (Lonka) – ett holländskt företag som producerar och säljer mjuk kola, nougat och choklad. Förvärvet kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Nederländerna.

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46