Skip to content

Delårsrapport kvartal 3, juli-september 2015

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 12,0 procent till 1 459 Mkr (1 303), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,2 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 212 Mkr (178).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 99 Mkr till 174 Mkr (75).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 3,39 ggr (4,30).
  • Den 17 juli 2015 förvärvade Cloetta Locawo B.V. (Lonka) – ett holländskt företag som producerar och säljer mjuk kola, nougat och choklad. Lonka omsatte cirka 300 Mkr under 2014.

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46