Skip to content

Delårsrapport Q1, 1 september – 30 november 2009

Första kvartalet
Nettoomsättning 332 Mkr (457) **)
Rörelseresultat 44 Mkr (38)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster *) 44 Mkr (33)
Rörelsemarginal 13,3 % (8,3)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster *) 13,3 % (7,2)
Resultat före skatt 44 Mkr (39)
Resultat efter skatt 32 Mkr (37)
Resultat per aktie före och efter utspädning 1,30 kr (1,53)
*) främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer föregående år.
**) inklusive försäljning av Fazers produkter under perioden september–december 2008