Skip to content

Delårsrapport Q2, 1 september 2008 – 28 februari 2009

ANDRA KVARTALET
Nettoomsättning 278 Mkr (332)
Rörelseresultat –8 Mkr (–9)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* –8 Mkr (–9)
Rörelsemarginal neg (neg)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster* neg (neg)
Resultat före skatt –7 Mkr (–7)
Resultat efter skatt –5 Mkr (–4)
Resultat per aktie före och efter utspädning –0,21 kr (–0,17)
* Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer och omstrukturering 2007.
FÖRSTA HALVÅRET
Nettoomsättning 735 Mkr (778)
Rörelseresultat 30 Mkr (29)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster* 25 Mkr (51)
Rörelsemarginal 4,1 % (3,7)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster* 3,4 % (6,6)
Resultat före skatt 32 Mkr (32)
Resultat efter skatt 32 Mkr (22)
Resultat per aktie före och efter utspädning 1,33 kr (0,91)
* Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer och omstrukturering 2007.