Skip to content

Delårsrapport Q2, 1 september 2009 – 28 februari 2010

Andra kvartalet; 1 december 2009 – 28 februari 2010
Nettoomsättning 249 Mkr (278) 2)
varav Cloettaprodukter 212 Mkr (199)
Rörelseresultat –7 Mkr (–8)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1) –7 Mkr (–8)
Rörelsemarginal neg (neg)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 1) neg (neg)
Resultat före skatt –9 Mkr (–7)
Resultat efter skatt –7 Mkr (–5)
Resultat per aktie före och efter utspädning –0,25 kr (–0,18)
1) främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer föregående år
2) inklusive försäljning av Fazers produkter under december 2008
Första halvåret; 1 september 2009 – 28 februari 2010
Nettoomsättning 581 Mkr (735) 2)
varav Cloettaprodukter 499 Mkr (467)
Rörelseresultat 37 Mkr (30)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1) 37 Mkr (25)
Rörelsemarginal 6,4 % (4,1)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 1) 6,4 % (3,4)
Resultat före skatt 35 Mkr (32)
Resultat efter skatt 25 Mkr (32)
Resultat per aktie före och efter utspädning 1,05 kr (1,35)
1) främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer föregående år
2) inklusive försäljning av Fazers produkter under perioden september–december 2008