Skip to content

Delårsrapport Q3, 1 september 2008 – 31 maj 2009

Tredje kvartalet (mars – maj 2009)
Nettoomsättning 237 Mkr (305)
Rörelseresultat –8 Mkr (3)
Rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster* 2 Mkr (3)
Rörelsemarginal neg (1,0)
Rörelsemarginal exklusive
jämförelsestörande poster* 0,8 % (1,0)
Resultat före skatt –8 Mkr (4)
Resultat efter skatt –7 Mkr (2)
Resultat per aktie före
och efter utspädning –0,32 kr (0,09)
* Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer.
Nio månader (september 2008 – maj 2009)
Nettoomsättning 972 Mkr (1 083)
Rörelseresultat 22 Mkr (32)
Rörelseresultat exklusive
jämförelsestörande poster* 27 Mkr (54)
Rörelsemarginal 2,3 % (3,0)
Rörelsemarginal exklusive
jämförelsestörande poster* 2,8 % (5,0)
Resultat före skatt 24 Mkr (36)
Resultat efter skatt 25 Mkr (24)
Resultat per aktie före
och efter utspädning 1,03 kr (1,01)
* Främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer och omstrukturering 2007.