Skip to content

Första handelsdag för Cloetta på NASDAQ OMX First North

Aktierna av serie B i Cloetta AB (publ) tas idag upp till handel på NASDAQ OMX First North. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet CLA B med ISIN-kod SE0002626861. Handelspost är en (1) aktie. Efter att Cloetta avgivit sin första kvartalsrapport den 30 januari 2009, beräknas bolagets B-aktier att kunna upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm, nordiska listan.

Cloetta är Nordens äldsta samt det enda större helsvenska konfektyrföretaget och tillverkar välkända, uppskattade produkter som Kexchoklad, Center, Plopp och Polly.
– Cloetta kommer nu att helhjärtat fokusera på samtliga av sina starka och folkkära produkter. Våra varumärken är en del av den svenska folksjälen, och Cloetta har goda förutsättningar att vidareutveckla verksamheten och stärka sin position i Norden ytterligare, säger Olof Svenfelt, styrelseordförande i Cloetta.
Bolagsbeskrivning inför listningen på NASDAQ OMX First North samt information om Cloetta finns på bolagets hemsida, www.cloetta.se.
För ytterligare information vänligen kontakta
Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169
Olof Svenfelt, styrelseordförande, mobil 070-963 1930
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta samt det enda större helsvenska konfektyrföretaget. Cloettas mest kända varumärken är Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Tarragona, Guldnougat, Bridge, Juleskum, Sportlunch och Extra Starka. Cloetta har två produktionsanläggningar, en i Ljungsbro och en i Alingsås. Cloettas nettoomsättning under perioden 1 september 2007 – 31 augusti 2008 uppgick proforma till cirka 930 MSEK. Cloettas aktie av serie B handlas från och med den 8 december 2008 på NASDAQ OMX First North med E. Öhman J:or Fondkommission AB som Certified Adviser.
Juleskum – under 2008 tillverkas 165 miljoner tomtar hos Cloetta – en klassiker sedan 1934
Bilder finns på www.cloetta.se/press