Skip to content

Frans Ryden utsedd till CFO

Frans Ryden har utsetts till ekonomi- och finansdirektör (CFO) i Cloetta. Han kommer att rapportera till VD Henri de Sauvage-Nolting och ingå i koncernledningen. Frans Ryden kommer att tillträda tjänsten senast den 1 december.

Frans Ryden har 20 års erfarenhet från olika finansroller, inklusive mer än 14 år inom Mondelez. Inom Mondelez innehade han roller som CFO India och CFO Indonesia, finance director Asia-Pacific, regional manager financial planning and analysis och area manager internal controls. Han arbetar nu som Vice President Finance för Arla Foods på bolagets huvudkontor i Danmark. Han är född 1972 och är fil. kand. i företagsekonomi och jur. kand. från Stockholms universitet.
”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Frans Ryden till Cloettas koncernledning. Han har en gedigen och väldokumenterad erfarenhet från olika finansroller inom branschen för snabbrörliga konsumentvaror”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD för Cloetta.
En interim finansorganisation (inklusive M&A och IT) har skapats från och med den 16 juli då Cloettas nuvarande CFO, Danko Maras, lämmar Cloetta fram till att Frans Ryden tillträder.
Johnny Engman, Senior Vice President Corporate Development and M&A och medlem i Cloettas koncernledning, har beslutat sig för att lämna Cloetta för att tillträda en roll som CFO/COO i ett annat bolag.
“Johnny Engman har haft en avgörande roll i alla förvärv och sammanslagningar som Cloetta har gjort. Jag vill därför uttrycka vår uppriktiga tacksamhet och uppskattning för hans utmärkta arbetsinsatser under hans sex år i bolaget. Det är min avsikt att fortsätta att bygga på det arbete med förvärv och fusioner som Johnny Engman har utvecklat,” säger Henri de Sauvage-Nolting.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.