Skip to content

Genomförd omvandling av A-aktier till B-aktier i Cloetta

På begäran av AB Malfors Promotor, största aktieägare i Cloetta AB (publ), har Cloetta genomfört omvandling av 4.126.365 A-aktier till B-aktier.

Som tidigare offentliggjorts har AB Malfors Promotor begärt omvandling av 4.126.365 A-aktier till B-aktier. Omvandlingen har nu registrerats hos Bolagsverket. Totalt antal A-aktier i Cloetta uppgår efter genomförd omvandling till 5.735.249 och totalt antal B-aktier i Cloetta uppgår till 282.884.050.

Det totala antalet aktier i Cloetta är oförändrat och uppgår efter omvandlingen till 288.619.299. Det totala antalet röster i Cloetta uppgår till 340.236.540.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.