Skip to content

Inbjudan till presentation i samband med Cloetta AB:s bokslutskommuniké 2023

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 fredagen den 26 januari 2024 klockan 07.30. I samband med rapporten håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Henri de Sauvage Nolting, VD och Koncernchef och Frans Rydén, CFO, presenterar och kommenterar rapporten. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor både via telefon och via webbpresentationen. Det är möjligt att skicka in frågor på förhand via e-post till ir@cloetta.com.

Tid för publicering av delårsrapport
Fredagen den 26 januari klockan 07.30

Tid för telefonkonferens och webbpresentation
Fredagen den 26 januari klockan 10.00

Telefonkonferens
Ring in på 08 5051 0031. Vänligen försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Länk och material
Direktsändningen finns tillgänglig på: creo-live.creomediamanager.com/2a0844fe-307a-49aa-b224-95511d5022ac. Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.

Välkommen att delta!

Mediakontakt

Catharina Kaijser, Head of IR and Communications (interim), 0766 96 59 40.