Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Cloetta AB:s bokslutskommuniké Q4 2018

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2018 fredagen den 25 januari 2019 klockan 13.00 (notera tid för offentliggörande samt presentation). I samband med bokslutskommunikén håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.

Henri de Sauvage Nolting, VD och Koncernchef och Frans Rydén, CFO, presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor både via telefon och via webbpresentationen.

Tid för publicering av delårsrapport

Fredagen den 25 januari 2019 klockan 13.00

Tid för telefonkonferens och webbpresentation

Fredagen den 25 januari 2019 klockan 14.00

Telefonkonferens

Ring in på: 08-505 58 351
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation

Länk till direktsändningen publiceras på: https://www.cloetta.com/sv/events/delarsrapport-q4-2018/
Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.
Välkommen att delta!
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.