Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation i samband med Cloetta AB:s bokslutskommuniké

Cloetta AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2012 fredagen den 15 februari kl 07.30. I samband med bokslutskommunikén håller Cloetta en telefonkonferens med webbpresentation för press och aktiemarknad.
VD och koncernchef Bengt Baron, CFO Danko Maras samt SVP Corporate Communications & Investor Relations Jacob Broberg presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.
Observera att presentationen inte hålls hos Cloetta utan endast är en telefonkonferens.
Tid
Fredag den 15 februari 2013 kl 10.00
Telefonnummer
SE:    +46 8 506 443 86
UK:   +44 20 7153 9154
PIN:   725455#
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
Webbpresentation
Länken till direktsändningen kommer att publiceras på https://www.cloetta.com/sv/events/bokslutskommunike-2012/
Presentationen och bokslutskommunikén kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.
Välkommen att delta!
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33