Skip to content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Cloetta AB (publ) 3 november 2020

Cloetta har idag, tisdagen den 3 november, genomfört en extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019 om 0,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 november 2020 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 10 november 2020.

I syfte att motverka spridningen av COVID-19 genomfördes den extra bolagsstämman enbart genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.