Skip to content

Konkurrensverket lämnar tillstånd till Cloettas förvärv av Candyking

Konkurrensverket har idag beslutat att lämna tillstånd till Cloettas förvärv av Candyking. Tillträde i förvärvet beräknas att ske i månadsskiftet april-maj.

Cloetta offentliggjorde den 17 februari 2017 att bolaget har ingått avtal om att förvärva Candyking Holding AB (”Candyking”). Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket i Sverige lämnar sitt tillstånd. Konkurrensverket har idag den 5 april 2017 beslutat att lämna tillstånd till förvärvet. Villkoret avseende Konkurrensverkets godkännande är därmed uppfyllt. Tillträde i förvärvet beräknas att ske i månadsskiftet april-maj.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 15.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.